Du er her

Udvalget for Stevns Verdensmål

Kommunalbestyrelsen har nedsat et såkaldt § 17,4-udvalg for at øge fokus på FNs 17 verdensmål.

Udvalgets formål

Målet for §17 stk. 4-udvalget er, at udarbejde en stærk vision, der kan understøtte bosætning og bæredygtigt byggeri, der tager afsæt i FN’s verdensmål.

Udvalget skal:

  • beskrive hvilke rammebetingelser der skal være til stede for at fremme muligheden for at nuværende og kommende projekter/boligområder der tager afsæt i FN’s verdensmål – samt udarbejde anbefalinger for fremtidige boligområder og lokalplaner.
  • udpege arealer hvor der kan være et potentiale for at etablere et nyt boligområde hvor verdensmålene er i centrum
  • understøtte, facilitere og vejlede kommende interessenter samt fremme og understøtte private initiativer, der arbejder med alternative boformer der bygger på FN’s verdensmål
  • udvalget skal understøtte det lokale erhvervslivs arbejde med de 17 verdensmål

Kommissorium og proces (pdf)

Dagsordener og referater fra Udvalget for Stevns Verdensmål

F.eks. 17.01.2020
F.eks. 17.01.2020

Hvem sidder i Udvalg for Stevns Verdensmål?

Fold alle ud

Sidst opdateret

19.09.2019