Referat

 • 1. Valg af verdensmål

  application/pdf icon building_green_program.pdf

  Resume

  På sidste udvalgsmøde blev det aftalt, at hver enkelt medlem forbereder sig forud for næste møde, ved at gennemlæse alle verdensmål med det formål selv af vælge 3-5 verdensmål, som den enkelte synes udvalget skal arbejde videre med. De udvalgte verdensmål skal tage afsæt i det af Kommunalbestyrelsen godkendte kommisorium. På mødet skal hver deltager fremlægge de 3-5 verdensmål for de øvrige deltagere og udvalget skal efterfølgende aftale, hvilke mål der fremadrettet skal arbejdes videre med i udvalget.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Verdensmål Stevns, at

   

  1. der udvælges hvilke verdensmål, der skal prioriteres i arbejdet, fx ét primært verdensmål og 3-5 sekundære.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Sørensen

   

  Udvalgets arbejde centrerer sig om verdensmål nr 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

   

  Fire verdensmål bidrager i høj grad arbejdet med verdensmål nr 11:

  Nr 7: Bæredygtig energi

  Nr 9: Industri, innovation og infrastruktur

  Nr13: Klimaindsats

  Nr 15 : Livet på land

   

  Der arbejdes videre med de udvalgte verdensmål og undermål

   

  Yderligere 7 verdensmål bidrager i nogen grad til arbejdet med verdensmål 11:

  Nr 2: Stop sult

  Nr 3: Sundhed og trivsel

  Nr 4: kvalitetsuddannelse

  Nr 6:rent vand og sanitet

  Nr 8: anstændige jobs og økonomisk vækst

  Nr 10:Mindre ulighed

  Nr. 12:Ansvarligt forbrug og produktion

   

   

  Der udsendes senere et særskilt bilag om de første overvejelser om visionen.

   

  Sagsfremstilling

  Hvert medlem skal fremlægge 3-5 udvalgte verdensmål for det øvrige udvalg og udvalget skal efterfølgende aftale, hvilke verdensmål, der skal sættes særligt fokus på fremadrettet i udvalgets arbejde

 • 2. Oplæg ved Almenr, Permatopia og Faxe Kommune

  Resume

  På sidste møde blev det aftalt, at Almenr inviteres til at komme og fortælle om byggefællesskaber. Det suppleres med oplæg fra Permatopia og Faxe Kommune.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Verdensmål Stevns, at

   

  1. oplæggene fra Almenr, Permatopia og Faxe Kommune indgår som inspiration for udvalget og tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Sørensen

   

  Drøftet

  Sagsfremstilling

  Almenr holder et oplæg om boligfællesskaber og hvordan de kan etableres. Permatopia vil fortælle om starten på deres projekt og den efterfølgende udvikling af området og Faxe Kommune vil holde et oplæg om plangrundlaget for etablering af Permatopia

 • 3. Ekskursion

  Resume

  På sidste møde blev det besluttet, at programmet for den kommende ekskursion præsenteres på mødet

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Verdensmål Stevns, at

   

  1. program for en ekskursion præsenteres og drøftes.

  Beslutning

  Deltog ikke: Jan Sørensen

   

  Program for turen eftersendes

   

  Forventet varighed: 25/10 kl 8.30 - 26/10 kl 16

  Sagsfremstilling

  Programmet for ekskursionen tager udgangspunkt i de emner der kom frem på sidste udvalgsmøde.

 • 4. Sammendrag af møde

  Resume

  Til sidst i mødet udarbejdes en sammenfatning af hvad der har været drøftet og hvad der er blevet aftalt og skal ske på det kommend møde

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til Udvalget for Verdensmål Stevns, at

   

  1. godkende, at der på kommunens hjemmeside oplyses bl.a. navn og adresse på udvalgets medlemmer
  2. udvalgets møde den 14. november afholdes et andet sted end på rådhuset
  3. udarbejde et sammendrag fra mødet, herunder evaluering af mødeformen

  Beslutning

  1. godkendt, at der på kommunens hjemmeside oplyses bl.a. navn og adresse på udvalgets medlemmer
  2. udvalgets møde den 14. november holdes hos Rasmus Jørgensens virksomhed. Mødet starter med en rundvisning kl 16.
  3.  

   

  Input til det kommende arbejde:

  • Der ønskes en gennemgang af de eksisterende kommunale planer, som er relevante for udvalgets arbejde
  • Forslag om at arbejde med de udvalgte verdensmål mellem møderne - evt. i mindre grupper
  • Input fra tilsvarende udvalg i andre kommuner - fx Lyngby Tårbæk kommuner (Rasmus har kontakt)
  • Undersøge omdannelseslandsbyer (nyt planlovsbegreb)

   

  Evaluering af mødeformen:

  • Fint med halvdelen til egne drøftelser og halvdelen af mødet til input udefra på dette møde
  • På de senere møder skal der være mindre input og mere diskussion
  • Sluttidspunkt skal respekteres
  • Start hvert møde med en runde med siden sidst

   

  Sagsfremstilling

  Udvalget udarbejder i fællesskab en beskrivelse af hvad der bliver drøftet på dagens møde, hvad der aftales og hvad der skal ske på det kommende møde.