Du er her

Veje & Fortove

Hvad er en 2-minus-1-vej?

Hvis du finder et hul i vejen, et væltet træ eller et andet problem på vores veje og stier - så fortæl det til os.

Afspærring af Bjergvej i Klippinge den 7. og 8. december:

På grund af udførsel af ny kloak-stikledning på Bjergvej i Klippinge vil gennemkørsel ved banen ikke være muligt for bilister lørdag den 7. og søndag den 8. december 2019.

Kører du i bil, skal du følge omkørselspilene. Er du på cykel eller gående, kan du fortsat passere banen.

Planlagt vedligehold af de Stevnske veje

Se listen over planlagt arbejde i år (NCC) – vær opmærksom på at listen er en oversigt uden angivelse af tidspunktet for arbejdets udførelse.

Heste i trafikken

Rådet for Sikker Trafik har samlet en række gode råd til bilister, cyklister og ryttere. 

Sidst opdateret

25.11.2019